Đó là anh Nguyễn Thanh Cương, 30 tuổi, trú ở thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên và  ông Zho Ming Shu, 51 tuổi - quốc tịch Trung Quốc. Trước đó thi thể anh Nguyễn Công Lệnh, 26 tuổi, trú ở thôn Suối Cối, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đã được tìm thấy vào chiều 1/10.

Trong diễn biến có liên quan, các cơ quan chức trách ở Phú Yên đã thu thập hồ sơ thiết kế, thi công, phương án phòng chống lụt bão, an toàn lao động… ở công trình Nhà máy thủy điện La Hiêng 2 để điều tra làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị thi công

H.T.