Một trong những hoạt động gây tiếng vang nữa là hoạt động đấu tranh đòi thực hiện công lý đối với nạn nhân chất độc da cam, yêu cầu Chính phủ Mỹ phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề chất độc da cam ở Việt Nam, chú trọng hơn đến việc giải quyết hậu quả liên quan đến con người.

Cụ thể, Chính phủ Mỹ đã phải chấp nhận tham gia tẩy độc các điểm nóng có chất dioxin ở Việt Nam và từ tài khoá 2012, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức được phê duyệt một khoản ngân sách (5 triệu USD mỗi năm) cho người khuyết tật có liên quan đến chất độc da cam của Việt Nam. Hội cũng đã tiến hành khảo sát, thống kê nạn nhân chất độc da cam/dioxin thế hệ thứ 3 (F2-cháu) ở 17 tỉnh, thành để cung cấp số liệu cho Bộ Y tế soạn thảo Tiêu chí nạn nhân chất độc da cam và Bộ LĐ-TB&XH nghiên cứu chính sách cho đối tượng này

T.Uyên