Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) và khỉ đuôi lợn (Macaca nemestrina) là loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm IIB, Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ và Phụ lục II của Công ước CITES.

Sau khi cứu hộ, Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông sẽ bàn giao cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Liên Thành Đắk Nông ở Khu du lịch rừng sinh thái, cụm thác Đray Sáp - Gia Long, xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) quản lý, bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về rừng theo quy định.

PV