Thủy điện Lai Châu được xây dựng với mục tiêu cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần cùng với các nhà máy thủy điện trên bậc thang thủy điện sông Đà phục vụ chống lũ về mùa mưa, cấp nước về mùa khô cho đồng bằng Bắc Bộ và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lai Châu, Điện Biên và vùng Tây Bắc.

Thủy điện Lai Châu. Ảnh: evn.com.vn.

Sau hơn 4 năm thi công, đến nay, các hạng mục công trình đã hoàn thành theo tiến độ và đã được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước cho phép đóng cống dẫn dòng, tích nước hồ chứa. Đây là một mốc quan trọng trong quá trình thi công xây dựng công trình, là tiền đề để bảo đảm tiến độ hoàn thành và phát điện tổ máy số 1 vào tháng 12/2015, tiến tới hoàn thành toàn bộ công trình vào năm 2016, sớm hơn so với tiến độ được phê duyệt 1 năm.

V.H.