Số gạo này sẽ được hỗ trợ cho các hộ gia đình chủ tàu, ngư dân trên tàu khai thác hải sản ở vùng ven bờ, vùng lộng không lắp máy; hoặc lắp máy có công suất dưới 90CV và các hộ làm dịch vụ hậu cần nghề cá; với mức mỗi người 15kg gạo/tháng, trong thời gian 1,5 tháng. 

Như vậy, đến nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phân bổ 800 tấn gạo để hỗ trợ cho ngư dân sau hiện tượng cá chết. 

PV