Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp và công ty đóng ở địa bàn còn nợ BHXH hàng chục tỷ đồng.

Theo bà Chi, trong thời gian tới BHXH tỉnh sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2014, BHXH tỉnh Thừa Thiên-Huế thu được 1.299,7 tỷ đồng (đạt 73,3 kế hoạch năm 2014), chi trả 910 tỷ đồng. Số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế bắt buộc đạt 99.290 người. Tuy nhiên, số người tham gia BHXH tự nguyện chỉ gần 1.000 người

L. Anh