Trước đó, dự án này đã được Bộ KHCN phê duyệt và ủy quyền cho UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện với tổng kinh dự án khoảng 920 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách sự nghiệp KHCN Trung ương đầu tư 350 triệu đồng.

Có 5 loài hoa được chọn để xây dựng cho vườn hoa này là hoa Cúc, Đồng Tiền, Lay Ơn, Cẩm Chướng Hà Lan và Địa Lan từ sự chuyển giao công nghệ bởi Trung tâm Nghiên cứu Khoai Tây, Rau & hoa Đà Lạt (thuộc Viện KHKT nông nghiệp miền Nam).

Tổng diện tích thực hiện vườn hoa này khoảng 2.000m2 (mỗi loài hoa trồng bình quân khoảng 400m2), hướng đến việc xây dựng vườn hoa giống và sản xuất hoa có giá trị kinh tế, thị trường không chỉ phục vụ cho việc tham quan, du lịch mà còn cung ứng hoa cho TP Huế và các địa phương trong tỉnh. Vườn hoa xứ lạnh tại VQG Bạch Mã sẽ triển khai ngay trong tháng 7 này và kết thúc dự án vào tháng 5-2010

Viết Nam