Thiền viện này được xây dựng ở khu vực tiếp giáp rừng quốc gia Bạch Mã, đối diện với Hồ Truồi.

Tổng diện tích xây dựng 1,9ha, bao gồm các khu chức năng chính là khu ngoại viện: các hạng mục công trình phục vụ cho việc tham quan, du lịch, nghiên cứu và lễ Phật, nhà khách nam, tổ đường, lầu chuông…; khu nội viện gồm: tăng ni và ni viện làm nơi chuyên tu, cổng tam quan, bãi đậu xe, sân vườn, vườn thiền…

Theo dự kiến, công trình này sẽ hoàn thành vào năm 2008

Văn Hiếu