Để bố trí định cư cho các hộ dân trên, TP Huế đã đầu tư xây dựng khu định cư tại Phú Mậu, với quy mô 210 lô đất liền kề; xây dựng âu thuyền để làm nơi neo đậu thuyền cho các hộ, cùng hệ thống hạ tầng, trường học, trạm y tế, chợ...

Chương trình trên nằm trong Dự án định cư và ổn định cuộc sống dân vạn đò TP Huế, nhằm định cư cho khoảng 1.069 hộ dân vạn đò sống trên sông Hương được định cư tại các khu tái định cư tại các phường: Hương sơ, Phú Hậu, Phường Đúc, Kim Long và xã Phú Mậu, huyện Phú Vang

Đài Trang