Danh sách cụ thể như sau: tàu đánh cá số ĐNa-90152-TS;  tàu đánh cá số ĐNa-90351-TS phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng; tàu đánh cá số ĐNa-90189-TS; tàu đánh cá số ĐNa-90307-TS; tàu đánh cá số ĐNa-90354-TS thuộc phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng; tàu đánh cá số ĐNa-90345-TS thuộc phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng; tàu đánh cá số ĐNa-90261-TS thuộc phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng; tàu đánh cá số ĐNa-90127-TS thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

P.H.