Tại Văn bản số 232/TB-VPCP, VPCP thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện dự thảo về một số cơ chế, chính sách phát triển thủy sản, bao gồm cả cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ sắt, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về cơ chế tài chính phục vụ cho việc đóng tàu vỏ sắt, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cơ chế tài chính thí điểm đóng 10 tàu vỏ sắt cho ngư dân. Ngư dân được vay vốn đóng tàu với lãi suất tối đa là 3%/năm, Nhà nước hỗ trợ 70%, ngư dân đóng góp 30% phí mua bảo hiểm của chủ phương tiện. Chủ phương tiện được sử dụng phương tiện để thế chấp tại các tổ chức tín dụng theo quy định

Chi Linh