Tại buổi đối thoại, Tiến sỹ Vũ Quốc Khánh, Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam cho biết: Bảo mật yếu kém, khiến Việt Nam đang trở thành nạn nhân bị quy kết là một trong những nước đứng đầu thế giới về phát tán thư rác, mã độc và gian lận click chuột quảng cáo trực tuyến. Trong đó, hệ thống email ở Việt Nam hiện nay được xây dựng không đảm bảo, đa số sử dụng mã nguồn mở để xây dựng, mà không cải tiến về bảo mật, hoặc cài đặt trên hệ thống bảo mật kém, server hosting chia sẻ với nhiều trang web khác, dẫn đến tấn công chéo.

Ngoài ra, văn hóa sử dụng mạng, ngăn chặn thư rác, chống cài mã độc, khả năng lọc mã độc tương đối kém, dẫn đến lây nhiễm mã độc. Mã độc là thủ phạm tung nguồn thứ cấp tung, phát tán thư rác

Huyền Thanh