Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, kết quả Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015) cho thấy: Toàn TP có 145.626 đối tượng người có công và thân nhân hưởng đúng chế độ ưu đãi (tỷ lệ 99,86%); 64 đối tượng người có công hưởng chế độ ưu đãi chưa đầy đủ; 49 trường hợp hưởng chế độ ưu đãi người có công sai.

Đến nay, việc xử lý 49 trường hợp hưởng sai chế độ đã cơ bản hoàn thành.

Ngoài ra, năm 2013, Hà Nội phát hiện và tạm dừng trợ cấp đối với 50 trường hợp thương binh giả; đã thu hồi trợ cấp đối với 25 trường hợp với kinh phí thu hồi: 1,082 tỷ đồng.

Năm 2014, TP đã thanh tra giải quyết đơn tố cáo của nhân dân, thu hồi hơn 77 triệu đồng tiền trợ cấp đối với 30 trường hợp thanh niên xung phong (hưởng trợ cấp theo QĐ 40/2011/QĐ-TTg) tại một số huyện như: Thường Tín, Phú Xuyên...

N.Yến