Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 2/3, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ.

Không khí lạnh gây mưa nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, riêng khu vực Tây Bắc 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, cao nhất 19-22 độ. Trong khi đó, khu vực phía Nam nhiệt độ trong khoảng từ 20-26 độ.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

N.Thắng