Các tỉnh, thành thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ nhiệt độ thấp hơn do ngày có mưa.

Tây Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, vùng núi có nơi 20 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC

C.L.