Theo Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục diễn biến phức tạp.

Qua thống kê, hạn hán và xâm nhập mặn đã gây thiệt hại gần 6.400 tỷ đồng cho các địa phương; khoảng 364.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Đặc biệt, tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã có 226 hồ chứa bị cạn nước, không còn khả năng phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt.

Dự báo, tình trạng hạn hán tiếp tục kéo dài cho tới vụ hè thu 2016, khi đó sẽ có thêm ít nhất 54.000ha đất nông nghiệp tại các khu vực này bị ảnh hưởng đến sản xuất...

Hải Châu