Ngày 21/6, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký ban hành Quyết định 885/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đào Đình Bình.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Đào Đình Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

P.H.