Đây là một trong những "điểm nóng" vi phạm xây dựng trái phép của TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

Chỉ trong 3 năm (2004-2007) có đã hơn 1.000 căn nhà trái phép mọc lên, trong đó có một số trường hợp lấn chiếm đất công...).

Thanh tra sẽ tập trung làm rõ những vụ sai phạm từ thời điểm Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành (1/7/2004) cho đến nay.

 Những vụ việc phát sinh từ giai đoạn trước cũng sẽ được đưa vào diện xem xét thanh tra (nếu cần thiết) để có cơ sở kết luận trách nhiệm của cơ quan quản lý địa phương.

Đoàn Thanh tra do bà Nguyễn Thanh Phước - Trưởng phòng Thanh tra kinh tế 1, Thanh tra TP Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, triển khai làm việc trong thời gian 45 ngày

A.H,