Các cá nhân được tuyên dương là những Bí thư, Phó Bí thư các Chi đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên các doanh nghiệp; cán bộ Hội tại khu nhà trọ văn hóa, khu lưu trú văn hóa; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các câu lạc bộ, đội - nhóm trong các đơn vị, doanh nghiệp, có thành tích xuất sắc và có giải pháp thực hiện hiệu quả, nâng chất lượng hoạt động Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp, góp phần cho sự phát triển chung của đơn vị.

Ở mỗi vị trí công việc khác nhau, bằng những hành động thiết thực, các thủ lĩnh thanh niên công nhân đã góp phần làm giàu thêm truyền thống thanh niên công nhân của thành phố mang tên Bác. Nhiều gương điển hình được tuyên dương có thể kể đến như: anh Trần Quốc Tuyên (Công ty cổ phần Thực phẩm Thiên Hương) là một công nhân trực tiếp sản xuất, anh đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng mỗi năm.

Đồng thời, với vai trò là cán bộ Đoàn anh đã phát động nhiều hoạt động nhằm phát huy vai trò đồng hành, chăm lo cho đoàn viên thanh niên tại đơn vị. Chị Võ Thị Như Huyền (Công ty cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam – VIFON) là Phó Quản đốc xưởng gia vị, vừa với vai trò là cán bộ Đoàn, chị thường xuyên đi sâu sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tình hình đời sống của đoàn viên, thanh niên, qua đó tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp, góp phần chăm lo đời sống cho đoàn viên thanh niên.

Chương trình là một trong những hoạt động nổi bật của Liên hoan “Thủ lĩnh thanh niên công nhân thành phố”. Liên hoan nhằm tạo điều kiện để thanh niên công nhân giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên. Đồng thời giới thiệu và nhân rộng các mô hình, giải pháp sáng tạo của thanh niên công nhân, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công việc.

Trong khuôn khổ Liên hoan diễn ra nhiều hoạt động khác như tọa đàm “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến quy trình lao động trong thanh niên công nhân”, tọa đàm “Vai trò của thanh niên công nhân thanh phố trên bước đường hội nhập”. Các đoàn viên thanh niên công nhân cũng đã nghe báo cáo chuyên đề về những cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp, lao động Việt Nam trong quá trình hội nhập…

Thu Hoài