Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc kêu gọi các ngư dân đang đánh bắt hải sản, khẩn trương đưa phương tiện vào bờ. Để đối phó với cơn bão số 3, tại 6 huyện, thị xã ven biển, 11 huyện miền núi của tỉnh nhanh chóng triển khai các phương án phòng chống lụt bão với tinh thần cao nhất.

Riêng 43 xã miền núi đã có phương án di dân với tổng số trên 1.800 hộ gồm 7.845 khẩu nếu như có dấu hiệu lũ quét, sạt lở đất. Việc xây kè, lát mái 6km đê biển xung yếu hiện đã đạt 90% khối lượng công trình, có thể chịu được bão cấp 9, cấp 10

PV