Tình trạng phá rừng trong tháng 4 xảy ra chủ yếu tại huyện Mường Nhé - tỉnh Điện Biên và tỉnh Đắk Nông. Ngoài ra, 4 tháng đầu năm, cả nước đã phát hiện hơn 4.200 vụ vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, giảm hơn 1.900 vụ (tương ứng giảm 31%) so với 4 tháng đầu năm 2017; diện tích rừng bị thiệt hại 4 tháng đầu năm là 252ha, giảm 225ha (tương ứng giảm 47%) so với 4 tháng đầu năm 2017. 

Cả nước đã phát hiện 1.140 vụ vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, giảm 783 vụ (tương ứng giảm 41%) so với tháng 4-2017; diện tích rừng bị thiệt hại 86ha (trong đó thiệt hại do phá rừng là 63ha, cháy rừng là 23ha), giảm 133ha (tương ứng 61%) so với tháng 4-2017. 

Về tình hình cháy rừng, Tổng cục Lâm nghiệp thông tin tiếp: Trong tháng 4  có 2.064 điểm cháy trong cả nước. Trong tháng 4 xảy ra 14 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại 23ha, cháy rừng tập trung tại các tỉnh phía Bắc. Nguyên nhân các vụ cháy rừng tại các tỉnh phía Bắc là do thời tiết khô hanh trên diện rộng, hiện đang vào mùa đốt dọn thực bì trồng rừng, đốt nương làm rẫy không có sự giám sát, kiểm soát chặt chẽ các đám cháy nên đã gây cháy lan vào rừng. Một số tỉnh xảy ra cháy rừng nhiều gồm: Lai Châu 2 vụ thiệt hại 8ha; Bắc Giang 2 vụ, thiệt hại 1ha; Quảng Ninh 2 vụ, thiệt hại 8,9ha.

N.Y