UBND TP Nha Trang cho biết: Khoảng 40 vạn con tôm sú và 7.500 con cá chẽm giống được thả ở hai địa điểm là khu vực đảo Hòn Tằm và Đầm Bấy (đảo Hòn Tre) thuộc phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang. Hai địa điểm này đều nằm trong Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang. Số thủy sản trên được UBND TP Nha Trang kêu gọi Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa, Viện Hải dương học, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đóng góp.

Một góc Vịnh Nha Trang.

Tham gia hoạt động ý nghĩa này, ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Các cơ quan chức năng cần phát huy vai trò của mình trong việc tái tạo nguồn lợi thủy sản trên vịnh Nha Trang. Đây là hoạt động cần được làm thường xuyên và đảm bảo đúng kỹ thuật, khoa học.

Bên cạnh đó, chúng ta cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản một cách bền vững đối với người dân tham gia đánh bắt, nuôi trồng thủy sản

Quang Đức