Theo ông Nguyễn Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, tại thời điểm này, Việt Nam đã có thể kiểm soát được tỷ lệ tàu biển bị lưu giữ. “Còn hơn một tháng nữa để chốt con số chính thức về kết quả thực hiện kế hoạch thoát “danh sách đen”, song đến thời điểm này có thể nói, kế hoạch đã được thực hiện thành công và tương đối vững chắc”, ông Hoàng nói.

Đặng Nhật