Ngày 15/3, tại TP Cần Thơ, Cục Thông tin đối ngoại chủ trì phối hợp với Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức tập huấn báo chí về công tác phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố cho 50 phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo, đài Trung ương và các tỉnh, thành phía Nam.

Lớp tập huấn nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các nhà báo về công tác phòng chống rửa tiền, một loại tội phạm mới liên quan chặt chẽ với tội phạm tham nhũng

Văn Vĩnh