Mỗi ngày có hơn trăm người khách du lịch Trung Quốc được cấp thủ tục nhập cảnh vào Móng Cái, sau đó sẽ đến tham quan vịnh Hạ Long. Đáng chú ý là các hợp đồng khai thác tour  du lịch cũng đã tăng, những tour  bị gián đoạn giữa tháng 5/2014 cũng đã được khôi phục.

Các doanh nghiệp lữ hành địa phương khẳng định tình hình khai thác các tour với khách du lịch Trung Quốc sẽ tăng trưởng như nhịp điệu thông thường

L.M.T.