Trong đó, yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động bến thủy nội địa đối với các tổ chức và cá nhân mở bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng, thu hồi giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động bến thủy nội địa đối với các bến bãi không phù hợp quy hoạch, vi phạm Luật Đê điều.

Cần tăng cường xử lý khai thác cát trái phép

Công an TP Hà Nội có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức ngăn chặn, xử lý, cưỡng chế, giải tỏa vi phạm pháp luật đê điều. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Thanh tra thành phố và các cơ quan tiến hành điều tra, lập hồ sơ, xử lý theo quy định đối với các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm Luật hình sự.

T.H