Chỉ thị này quy định các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người đứng đầu trong việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Tại Chỉ thị này, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các cơ quan hành chính trực thuộc thành phố phải thực hiện nghiêm túc quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục ngay những tồn tại trong phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thời gian qua.

Với những vụ việc nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm, theo dõi của dư luận thì người đứng đầu, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phải phát ngôn, cung cấp thông tin ngay khi sự việc xảy ra. Sau đó phải thực hiện thường xuyên trong quá trình xử lý vụ việc.

Chỉ thị cũng yêu cầu người đứng đầu, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phải cung cấp thông tin chính thống về vụ việc liên quan, tạo thuận lợi cho báo chí tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời; không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Cùng lúc các cơ quan, đơn vị phải chủ động xác minh, làm rõ những thông tin báo chí đăng tải chưa chính xác, đầy đủ hoặc không đúng sự thật để yêu cầu cải chính.

Bảo Sơn