Tại Văn bản số 1933/BGDĐT - GDMN, Bộ GD&ĐT yêu cầu các quận, huyện tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; thực hiện tốt việc phân cấp quản lý giáo dục tại địa phương; chỉ đạo quy hoạch xây dựng các cơ sở giáo dục mầm non ở các khu đô thị, khu công nghiệp, khu đông dân cư. Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện chủ động phối hợp với UBND xã, phường tiến hành rà soát, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn về điều kiện thành lập trường: quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của ngành...

Đối với cơ sở đang hoạt động mà chưa được cấp phép cần hướng dẫn, hỗ trợ để chủ trường, chủ nhóm lớp hoàn thiện các điều kiện để được cấp phép theo quy định; kiên quyết đình chỉ các cơ sở không đủ điều kiện hoạt động. Giao trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn hỗ trợ về công tác quản lý, chuyên môn đối với các nhóm lớp mầm non độc lập tư thục.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ; có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế, quy định

T.Tùng