Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh tới việc tập trung phòng chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người.

Đồng thời chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng (LMLM) ở gia súc.

Bộ trưởng cũng chỉ rõ, các ban ngành liên quan cần tổ chức ngăn chặn việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật bất hợp pháp qua biên giới; thực hiện nghiêm việc kiểm dịch vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ ở trong nước; tuyên truyền, hướng dẫn người dân buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thú y, bảo đảm an toàn dịch bệnh và VSATTP.

Vận chuyển gà sống trái phép, không giấy kiểm dịch từ tỉnh lên thành phố là nguyên nhân làm phát tán nhanh mầm bệnh cúm gia cầm.

Bên cạnh đó, chính quyền cơ sở, hệ thống thú y địa phương cần phối hợp, tăng cường giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, lấy mẫu kiểm nghiệm ở các địa bàn có nguy cơ, thực hiện báo cáo ổ dịch theo quy định để xử lý kịp thời.

Cục Thú y có trách nhiệm thành lập các Đoàn kiểm tra đi đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch tại một số địa bàn trọng điểm; thường xuyên báo cáo tình hình dịch bệnh động vật và công tác phòng chống dịch về Bộ để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

H.Nga