Lực lượng chuyên trách và không chuyên trách phòng cháy chữa cháy rừng của Vườn Quốc gia hiện có hơn 400 người. Hiện, Vườn Quốc gia Tràm Chim sẵn sàng cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng như tổ chức 19 trạm bảo vệ và 9 đài quan sát, chòi canh, chuẩn bị 14 máy bơm, gần 15 ngàn mét dây chữa cháy, hàng trăm bình xịt, cùng bàn cào dập lửa, lăng phun nước…

Trong Vườn Quốc gia, 80km kênh, mương, ao hồ sẵn sàng trữ nước cho công tác lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng.

Vườn Quốc gia Tràm Chim là khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới, có diện tích 7.313ha, chủ yếu là rừng tràm có tuổi thọ từ 10 đến hơn 20 năm.

K.H.