Hơn 700 học sinh là đoàn viên, thanh niên, cùng đông đảo bà con ngư dân đã đến tham dự, bày tỏ tinh thần hướng về biển đảo và quyết tâm bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ban tổ chức chương trình đã trao tặng hàng chục lá cờ Tổ quốc và ảnh chân dung Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho những ngư dân chuyên đánh bắt hải sản ở vùng biển Hoàng Sa; động viên và khích lệ tinh thần ngư dân bám biển, bảo vệ ngư trường truyền thống và lãnh hải của Việt Nam

Lê Anh