Theo thông báo từ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 4/9 đến hết ngày 4/11/2015, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để thực hiện công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2015.

Sau khi công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ hoàn thành, lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 5/11/2015.

Theo VOV