Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thanh Hóa đã có Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Ngọc Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa – Giám đốc Chi nhánh Đăng kiểm 3601S; Lê Thanh Tùng, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa - Giám đốc Chi nhánh Đăng kiểm 3602S; Phạm Thanh Minh, đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao thuộc chi nhánh đăng kiểm 3601S và Phạm Tuân, đăng kiểm viên xe cơ giới thuộc chi nhánh đăng kiểm 3601S, là do vi phạm quy trình kiểm định xe xitec theo Thông tư số 42/2014/TT-BGTVT ngày 15/9/2014 Quy định về những thùng xe tự đổ, xe xitec, xe tải tham gia giao thông đường bộ.

Thời gian đình chỉ công tác là 15 ngày (tính từ ngày 16/12/2014) để làm rõ trách nhiệm trong công tác kiểm định xe cơ giới.

Thái Thanh