Theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND đã được HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua, trong đó có nội dung: Nhất trí thông qua Đề án của UBND tỉnh về việc thành lập thêm 2 phường mới tại TX biên giới Móng Cái nhằm đủ điều kiện để nâng hạng thị xã này lên đô thị loại II.

2 phường nói trên là Hải Hòa và phường Hải Yên trên cơ sở chuyển toàn bộ hiện trạng, diện tích tự nhiên, dân số của xã ngoại thị là Hải Hòa và Hải Yên

L.M.T.