Đến ngày 22/11, mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có khả năng ở mức 1,45-1,50m (xấp xỉ hoặc thấp hơn BĐ III là 0,05m), sau đó còn tiếp tục lên. Tại trạm Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn), mực nước có khả năng ở mức trên BĐ III từ 0,05 – 0,10m; tại trạm Biên Hòa (sông Đồng Nai), mực nước ở mức thấp dưới BĐ I. Thời gian xuất hiện đỉnh triều cao nhất trong ngày từ 2 – 4 giờ và từ 15-17 giờ. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường trên hệ thống kênh rạch TP Hồ Chí Minh có khả năng ở cấp độ 1 và khu vực Thành phố Thủ Dầu Một có khả năng ở cấp độ 2

K. Vy