Dự báo, trong 1-2 ngày tới, mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ còn lên chậm. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này sẽ xuất hiện trong các ngày 8 – 9/11.

Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có khả năng ở mức 1,57-1,62m (cao hơn BĐ3 từ 0,07 – 0,12m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều cao nhất trong ngày từ 17h – 19h. Đỉnh triều buổi sáng thấp hơn, ở mức tương đương hoặc vượt BĐ3 khoảng 0,03m, xuất hiện từ 5h – 7h. Trên các kênh rạch TP Hồ Chí Minh, mực nước đỉnh triều cao hơn mức BĐ III có khả năng kéo dài đến ngày 10/11

H. Ly