Với mục đích kích cầu tiêu dùng xã hội, góp phần tham gia bình ổn thị trường trong tình hình giá xăng dầu tăng, cũng như thu hút khách trong và ngoài nước tham quan mua sắm, góp phần tăng trưởng kinh tế TP.

Chương trình thu hút 200 doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ tham gia với nhiều hình thức khuyến mại từ 5-50%

T.H.