Theo đó, đã có 921 đối tượng không có giấy tờ tùy thân đã được các Trung tâm hỗ trợ xã hội phối hợp với Phòng Hồ sơ Cảnh sát, Công an TP Hồ Chí Minh lập danh sách quản lý.

Đã có 7.429 đối tượng lang thang ăn xin được đưa vào các Trung tâm hỗ trợ xã hội, trong đó 4.329 người trong độ tuổi lao động; 629 thiếu niên, 1.156 người Campuchia, số còn lại là người già, người tàn tật. 1.922 người được giải quyết hồi gia, 1.654 người được tổ chức lao động sản xuất...

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu về giải quyết cơ bản tình trạng người lang thang ăn xin theo kế hoạch đã đề ra của UBND thành phố, trong thời gian tới, các địa phương trên toàn địa bàn thành phố sẽ tiếp tục được tăng cường về công tác tuyên truyền, phối hợp rà soát để chuyển đối tượng lang thang ngoại tỉnh về địa phương, đồng thời tổ chức dạy nghề, tạo việc làm…

X.T.