Trạm Nhà Bè đạt 1,40m; Trạm Phú An đạt 1,42m (cao hơn BĐ2 là 0,02m), Trạm Thủ Dầu Một đạt 1,33m (cao hơn BĐ3 là 0,03m). Mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ còn lên trong một vài ngày tới. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện trong ngày 24 và 25/11 (mùng 3-4 tháng 10 Âm lịch).

Cụ thể, tại Trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có khả năng ở mức 1,49-1,52m (tương đương BĐ3). Thời gian xuất hiện đỉnh triều cao nhất trong ngày từ 18-19 giờ. Đỉnh triều buổi sáng thấp hơn xuất hiện từ 5-6 giờ, ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn BĐ2.

Mực nước tại Trạm Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) có khả năng ở mức trên BĐ3 từ 0,05 – 0,07m; tại Trạm Biên Hòa (sông Đồng Nai) dao động ở mức BĐ1 – BĐ2. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực TP Hồ Chí Minh và TP Thủ Dầu Một có khả năng ở cấp độ 2

H. Ly