Đây là triển lãm do Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Bộ Y tế và Công ty Hội chợ triển lãm và Quảng cáo Việt Nam phối hợp tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ Y tế. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 23/9

M.Tâm