Số còn lại, chủ yếu rơi vào xe của các HTX do thiếu tổng đài, chưa đổi chủ sở hữu… Như vậy, so với con số trên 7.000 đầu xe taxi đã được dán tem trước đây, số chưa được được quản lý còn trên 1.500 xe.

Ông Lê Hồng Việt, Phó chánh Thanh tra Sở GTCC cho biết: "Theo kết quả kiểm tra thời gian gần đây, tình trạng gian lận, làm sai lệch đồng hồ tính cước taxi đã giảm nhiều. Lái xe, doanh nghiệp chấp hành tốt hơn do mức phạt được áp dụng theo Nghị định số 95 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cao gấp 4 lần so với quy định tại Nghị định 126 trước đây. Cụ thể, mức xử phạt đối với hành vi này từ 13 - 20 triệu đồng, mức phạt trung bình được Thanh tra áp dụng là 16,5 triệu đồng".

Nhưng quản lý, kiểm soát ra sao đối với gần ½ số đầu xe taxi (trên tổng số khoảng 10.000 xe trước đây) bị thất thoát sau 2 lần dán tem, để số này không trở thành taxi "dù" là vấn đề cần đặt ra hiện nay tại TP HCM

Đ.T.