Hầu hết các điểm kinh doanh này trước đó đã ký cam kết với cơ quan chức năng về việc không buôn bán, kinh doanh, chế biến thực phẩm từ động vật rừng. Trên thực tế, việc kiểm tra xử lý các hành vi này gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, việc xử lý còn nặng về tuyên truyền, thuyết phục của các cơ quan chức năng cũng là nguyên nhân khiến các điểm kinh doanh, chế biến thịt động vật hoang dã vẫn tiếp tục lén lút hoạt động.

Có một thực tế là, một số trường hợp chủ quán vi phạm chế biến thực phẩm từ ĐVHD bị lập biên bản nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa có quán nào bị đề nghị tước giấy phép kinh doanh.

Đà Nẵng đang tiến tới xây dựng thành phố môi trường, do vậy các hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái đang được các cơ quan chức năng của thành phố ra sức thực hiện. Mới đây, Đội kiểm tra liên ngành của thành phố cũng đã kiểm tra, thu giữ 2 con khỉ mặt vàng, 5 con khỉ mặt đỏ do người dân tự nuôi nhốt để thả lại môi trường tự nhiên.

Nhà nước ta đã có nhiều văn bản mang tính pháp quy liên quan đến công tác bảo vệ, phát triển các loài ĐVHD, các hành vi vi phạm đến lĩnh vực này đều bị xử lý rất nghiêm. Việc kinh doanh, buôn bán, nuôi nhốt động vật rừng ở TP Đà Nẵng thời gian qua cho thấy người dân thành phố chưa thật sự hiểu hết và chấp hành nghiêm túc đến vấn đề này.

Đây là thách thức và cũng là nhiệm vụ cho các cơ quan bảo vệ pháp luật TP Đà Nẵng thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, góp phần xây dựng một thành phố môi trường trong tương lai

Đức Lâm