Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên –Môi trường cũng phải tiếp tục xây dựng các quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa cạn, để kết hợp cùng với các quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ của từng lưu vực sông.

Ngoài ra, Bộ này cũng được giao tiếp tục thực hiện Đề án “Theo dõi biến động nguồn nước, các hoạt động khai thác sử dụng nguồn nước ngoài biên giới phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng và sông Mê Công” nhằm cung cấp thông tin, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong việc khai thác, sử dụng nguồn nước tại các con sông liên quốc gia.

H.Ly