Ngày 20/9, tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi có báo cáo kết quả của đoàn thanh tra về việc lạm thu đầu năm học 2015-2016 ở Trường THCS Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh, lãnh đạo Sở này đã đề nghị Trường THCS Đậu Liêu phải trả lại cho phụ huynh, học sinh của trường số tiền của hơn 10 khoản thu không hợp lý.

Nhiều khoản thu đầu năm không hợp lý đối với một học sinh theo học ở Trường THCS Đậu Liêu.

Được biết, tổng số tiền mỗi học sinh theo học ở trường này trung bình phải nộp trên 3,5 triệu đồng, trong đó có một số khoản đóng góp buộc nhà trường phải trả lại như: Tiền gửi xe đạp, tiền thuê bảo vệ, tiền mua hương hoa để thăm viếng các di tích trên địa bàn, tiền tu sửa nhỏ, tiền học thêm…

Theo kết luận của Đoàn Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, các khoản không hợp lý là do trường tự ý thu khi chưa có sự đồng ý của Phòng GD&ĐT TX Hồng Lĩnh và không báo cáo các khoản thu với HĐND phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh.

Ngoài việc phải buộc trả lại các khoản thu không hợp lý, Thanh tra sở GD&ĐT cũng đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT TX Hồng Lĩnh tham mưu cho Chủ tịch UBND Thị xã Hồng Lĩnh xem xét, xử lý trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường THCS Đậu Liêu.

Lam Hồng