Theo báo cáo tại hội nghị, phía ngành Giáo dục, đã phối hợp cùng Công an và các cơ quan chức năng lên kế hoạch nhằm tăng cường công tác giáo dục; định hướng nắm bắt về tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, giáo viên, học sinh đối với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, còn ngăn chặn những tác động tiêu cực của việc sử dụng trò chơi điện tử, điện thoại di động. Chủ động kiến nghị với chính quyền địa phương có biện pháp kiểm tra, giám sát, giải tỏa các hàng quán, dịch vụ xung quanh trường học, nhà trọ có dấu hiệu phức tạp về ANTT.

Từ tháng 3/2012 đến tháng 3/2013, đã có hơn 1.000 lượt cán bộ, giáo viên, HS-SV được tuyên truyền về pháp luật; xảy ra 31 vụ bạo lực trong trường (giảm 17 vụ so với năm 2011); bạo lực ngoài trường 38 vụ; giảm 350 hàng quán xung quanh trường học…

Đối với lực lượng Công an tỉnh, đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện tốt việc nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật và những vụ việc phức tạp xâm phạm ANTT các trường học.

Năm qua, Công an Sóc Trăng đã phát động 30 cuộc, trên 2.300 lượt người tham dự với các nội dung tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ chức 43 cuộc cho trên 85.000 lượt HS-SV, giáo viên và phát trên 10.000 tờ rơi tuyên truyền về ATGT; 24 cuộc với hơn 9.300 lượt tham dự nhằm nâng cao cảnh giác trong giáo viên, HS-SV về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Tổ chức mô hình “4 không” tại Trường THPT DTNT Huỳnh Cương; tham mưu cho Trường Cao đẳng Sư phạm xây dựng mô hình đảm bảo ANTT... Bên cạnh đó, lực lượng Công an còn phối hợp bảo vệ an toàn 13 kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh cao đẳng, thi học sinh giỏi...

Để đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện công tác đảm bảo ANTT trong trường học, ngành Giáo dục và Công an sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, HS-SV. Tổ chức nhiều hoạt động đối thoại giữa hiệu trưởng và học sinh để nắm bắt tình hình tư tưởng của các em. Đồng thời, kiên quyết xử lý các TNXH diễn ra xung quanh trường học...

Văn Đức – T.A.