Tại huyện Mỹ Xuyên, UBND huyện cho biết đã có 3 cán bộ ở xã Gia Hòa 2 bị kỷ luật Đảng và cách chức. Đó là ông Hứa Văn Sinh - Bí thư chi bộ ấp Bình Hòa, ông Tô Văn Kiều - Trưởng ấp Bình Hòa và ông Trần Văn Độ - Trưởng ấp Tân Hòa.

Theo phản ánh của người dân, những cán bộ này không chỉ giữ lại một phần tiền hỗ trợ Tết của người nghèo để chi xài cá nhân mà còn thiếu tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện chủ trương của Chính phủ

V.Đ.