Chỉ tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 411 vụ vi phạm tài nguyên rừng, tăng 72 vụ so với cùng kỳ này năm ngoái; lực lượng chức năng tịch thu gần 645 mét khối gỗ và 109 xe các loại. Số vụ vi phạm tài nguyên rừng này chủ yếu là khai thác, vận chuyển lâm sản, chặt phá, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật.

Ông Lê Cước, Trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, để quản lý bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn, ngoài việc tuyên truyền, vận động người dân còn cần cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhất là các cấp chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Kiểm lâm với các ngành chức năng; đồng thời, nhanh chóng chóng xử lý nghiêm minh những đối tượng bao che, tiếp tay, trực tiếp tham gia phá rừng, tấn công lực lượng quản lý bảo vệ rừng.

T.K.