Thành phố cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ đối với trên 159,5 ngàn thuê bao đăng ký thông tin không chính xác, đã xử lý chiều gọi đi, gọi đến với hơn 256,8 ngàn thuê bao di động trả trước phát tán tin nhắn rác.

 Song để siết chặt quản lý thuê bao di động trả trước và ngăn chặn tin nhắn rác hiệu quả, TP Hồ Chí Minh đã kiến nghị với Bộ Thông tin – Truyền thông xem xét, bắt buộc loại thuê bao trả trước cũng phải ký hợp đồng với nhà mạng như thuê bao trả sau.

Để tăng cường quản lý tin nhắn rác bằng biện pháp kỹ thuật, thành phố cũng đề nghị Bộ Thông tin - Truyền thông quy định cụ thể giới hạn tần suất nhắn tin từ mỗi nguồn gửi để nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn thực hiện. Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp kiểm soát, kiểm tra việc kích hoạt SIM hàng loạt qua phần mềm, qua thiết bị chuyên dụng mà không cần tháo rời SIM của các đại lý, các điểm đăng ký thông tin theo tần suất hàng giờ, hàng ngày, đặc biệt là giai đoạn các nhà mạng triển khai chương trình khuyến mãi.

Đ.Thắng