Cụ thể, nhà sản xuất sẽ phải thu hồi, xử lý các loại sản phẩm thải loại do mình trực tiếp bán ra trên thị trường Việt Nam, như ắc quy các loại, pin các loại; dầu nhớt, săm lốp các loại và các một số sản phẩm thiết bị điện, điện tử thải bỏ như bóng đèn compact; bóng đèn huỳnh quang; máy tính, máy chụp ảnh, điện thoại di động từ ngày 1/7/2016.

Từ 1/7/2016 sẽ thu hồi và xử lý một số sản phẩm thải bỏ là ắc quy và pin các loại; một số thiết bị điện, điện tử; dầu nhớt, săm, lốp...​

Riêng đối với phương tiện giao thông  là xe môtô, xe gắn máy các loại, xe ôtô các loại thải bỏ sẽ bị thu hồi và xử lý vào ngày 1/1/2018.

H.T.