Hội nghị giao ban đã ghi nhận những nỗ lực của liên ngành trong việc đảm bảo an ninh, an toàn trường học, toàn thành phố không có vụ việc tụ tập gây rối, gây mất an ninh chính trị. Kết quả điều tra và tổ chức xét nghiệm nhanh ma túy cho gần 2.500 học sinh tại các trường THPT, TTGDTX cho thấy không có học sinh nào dương tính với test thử nhanh…

Hội nghị giao ban thống nhất đề nghị Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị ngành quản lý cùng phối hợp, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn trường học; đồng thời đề nghị Bộ GD&ĐT sớm ban hành tài liệu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Chỉ đạo các ban, ngành tuyên truyền tới gia đình và địa phương phối hợp quản lý học sinh trong thời gian nghỉ hè, chống tai nạn và đuối nước; đảm bảo tốt an ninh trật tự an toàn tuyệt đối các kỳ tuyển sinh, thi tốt nghiệp sắp tới…

Thu Phương